VWIN首页vwin官网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 208|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

《朋易》易医同理图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-15 15:45:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 寒心冰血 于 2019-5-23 11:38 编辑 ) U/ [' R0 w6 y

; L" m0 o" Q, m: s9 K 3 d  k5 x- V1 F1 u
% M6 G+ D( Y2 C+ W
一、五行与八卦; ~0 I  M4 v) D( O# c
乾壬水和甲木,坤癸水和乙木,艮丙火,兑丁火,坎戊土,离己土,震庚金,巽辛金。5 \6 m5 I; w+ N' J+ o
二、八卦与地支
% A( G4 k/ O1 J2 r  [艮,辰戌,太阳;
5 F2 D8 J. c' W1 h坎,寅申,阳明;
9 K2 q' N# R& v* Z. y, ]" V3 ~/ }震,子午,少阳。& }" Q# c) z& v% Y3 z+ G# y! z- o
巽,丑未,厥阴;. L% V, |2 k. P# V9 O. ]
离,卯酉,太阴;
- g! i5 v$ c2 \( z7 |4 k6 H! x6 O兑,巳亥,少阴。
1 ^) w+ c% x0 o* l$ o2 j. T* l: h0 n
乾巨阳,中宫内;坤独阴,中宫外。
3 J- ]7 y. j6 ~8 @- e" t三、八卦与数字
1 {( A. C* y4 e( `. V% N3 n, B震九,巽八,坎七,离六,艮五,兑四,乾一三,坤二四。
8 J$ v4 {) X' H' b5 o. E$ y+ [
0 Z: _8 c/ b8 M0 A四、一有一无之道. _, \- }$ I  E: P
一有之道,乾艮坎震。+ J  r) N/ u$ w
一无之道,坤兑离巽。4 O. F0 Y# P# ]0 m+ ^; j
一有之道,成熟动则为阳。弱者为阴。乾艮为阳,坎震为阴。
& ~& H, @/ E" l4 y5 S一无之道,成熟动则为阴,弱者为阳。离巽为阳,坤兑为阴。
1 @+ a" k2 Y2 q, ~# g8 ]; E2 ]4 c$ M有动化无,无动化刚。% n! x+ K, c" g  }
0 a. T" J2 t) `9 C$ N8 A4 }

* O( D! v; `- D4 f  Y! f' f& l
沙发
 楼主| 发表于 2019-5-23 11:42:25 | 只看该作者
本帖最后由 寒心冰血 于 2019-5-23 12:08 编辑
- }+ v& u) Z. f- ?4 j
9 n4 u) M& q9 x' H* [! p% L5 h% F本帖药味属性与卦象易理高度吻合。
: j& D$ o7 v+ s+ ]
) _" @4 T' }6 V3 j坎兑巽,中人为有。有主仁德,即人道生长。坎为甘,兑为咸,巽为辛。为有主生长。
! a6 k& G8 U; y; h1 I  L* U离艮震,中人为无。无主义德,即人道杀藏。震为苦、离为酸,艮为躁。为无主杀藏。
* I4 W" C6 d% S% P1 R) S# H' j# [, |
$ v8 V& j. n/ b% ^8 U! O3 a, H乾为纯阳,主香气,醒脑。
9 r* A0 j; L" }4 T. X坤为纯阴,主淡味,利水。
板凳
 楼主| 发表于 2019-5-23 11:47:27 | 只看该作者
本帖最后由 寒心冰血 于 2019-5-23 12:09 编辑
1 w6 A6 K- G  y) q
5 E! V" G; c4 T7 g6 Q) h- X因此,脾肺太阴离象,酸涩之味。肝心包厥阴巽象,辛香之味。心肾少阴兑象,咸膻之味。
6 y! x2 J5 E9 K
# Q. @  \/ D4 b9 X8 }: \膀胱小肠太阳艮之象,躁腐味。胆三焦少阳震象,苦焦之味。胃大肠阳明坎象,甘淡之味。
地板
 楼主| 发表于 2019-5-23 12:26:00 | 只看该作者
巽退之象,为兑象。
, {  ]* B0 p, A) ~6 X3 ^. Y0 P兑退之象,为巽象。7 I4 E! O# F8 I; ~0 y; r
艮退之象,为震象。
3 ^: E; A4 D- G- i震退之象,为艮象。" \; F4 b& `5 w2 p" M4 n# C  r/ r
坎退之象,为乾象。
! C) c, l8 a* S9 R% m离退之象,为坤象。0 v3 q. Z7 I3 ]% y# o" n9 G# Q
退者,卦象必反。
) h7 e$ z  Q% H, R, c! v: Z
9 ?7 u1 U: W, w6 ]$ ^! p6 D6 D故:巳未,为巽位,左右之位。
( ~: x! {' T# O- x亥丑,为兑位,左右之位。, R& R! X( d% O
辰午,为艮位,左右之位。' C/ ^4 I. q( \. M$ K5 A
戌子,为震位,左右之位。
) q) g, K# C' D, n% }/ l寅卯,为乾离位,左右之位。. O( q1 J$ L0 V
申酉,为苦坎位,左右之位。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|uedbet开户|手机版|小黑屋|VWIN首页vwin官网 ( 粤ICP备17011743号

GMT+8, 2019-7-25 19:23 , Processed in 1.266691 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表